කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල සැපයුම අත් හිටුවයි.

  0
  348
  - Advertisement -

  කොළඹ 13, 14 සහ 15 බල ප්‍රදේශවලට හෙට රාත්‍රී 8 සිට පැය 9 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

  ඒ අනුව හෙට රාත්‍රී 8 සිට පසුදා අලුයම 5 දක්වා එම ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.

  කොළඹ 11 සහ 12 ප්‍රදේශවලට එම කාලය තුළ අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙනු ඇති.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  two − one =