ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවර දූරය විජිත හේරත් මහතාට.

0
749
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් වෘත්තියෙන් ඉංජිනේරුවරයෙකු වන, මෙරට සහ විදේශයන් කිහිපයක ඉංජිනේරුවරයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති විජිත හේරත් මහතා පත්කර තිබේ.

ඔහු අද (20දා) දින ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + 19 =