“මං නැත්තං මෙලහකට මේ අප්පලා නාමල් උයන ඩෝසර් කරලා නාගස් ටිකත් පටවලා..!” වනවාසී රාහුල හිමියෝ පවසති.

0
240
- Advertisement -
Share
74 / 100

“මං නැත්තං මෙලහකට මේ අප්පලා නාමල් උයන ඩෝසර් කරලා
නාගස් ටිකත් පටවලා..!”
වනවාසී රාහුල හිමියෝ පවසති.

වනවාසි රාහුල හිමියන් විසින් උන්වහන්සේගේ ෆේස්බුක් ගිනුමේ පහත සදහන් සටහන තබා තිබේ. මෑත කාලීනව සිදුවන වන විනාශයන් පිළිබදව විරෝධය ප්‍රකාශයට පත් කරන සටහන් රැසක්ම උන්වහන්සේ මෙම ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහන්කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + nine =