වන්නන්කුලම වැවේ නාදුනන මල සිරුරක්.

0
452
- Advertisement -

යාපනය, වන්නන්කුලම වැවේ තිබී පිරිමි පුද්ගල මළ සිරුරක් ඊයේ 8 දහවල් කාලයේදි සොයාගෙන ඇත.

ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ලද තොරතුරක් මත යාපනය පොලීසිය විසින් එම මළ සිරුර සොයාගෙන ඇති අතර මියගොස් ඇති පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 75 ක් පමණ වන එම වැව ආසන්නයේ තාවකාලිකව පදිංචිව සිටි පුද්ගලයෙකු බව සඳහන්.

මළ සිරුර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සදහා යාපනය රෝහලේ තබා ඇති අතර යාපනය පොලීසිය මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.