ලොකු ලූණු මිළ 60 සිට 80 දක්වා ඉහළට.

0
609
- Advertisement -

ලොකු ලූණු සදහා වන රජයේ අවම සහතික මිළ කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 60 සිට රුපියල් 80 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 5 =