“තේ, රබර්, කුළුබඩු ආනයන තහනම ඇමතිගෙ බොරුවක්” – සමස්ත ලංකා වතු කම්කරුවන්ගේ සංගමය

0
736
- Advertisement -

තේ සහ රබර් ඇතුළුව කුළුබඩු වර්ග ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට ප්‍රකාශ කිරීම වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය භාරගත් අමාත්‍යවරුන්ගේ ජනප්‍රිය ප්‍රකාශයක් බවත් ඔවුන් මෙතෙක් එම ක්‍රියාමාර්ග නිසිලෙස ඉදිරිපත් නොකළ බවත් සමස්ත ලංකා වතු කම්කරුවන්ගේ සංගමයේ ලේකම් ජේ. එම්. ඒ. ප්‍රේමරත්න මහතා පවසයි.

මේ වන විට තේ නිෂ්පාදනයෙන් 40%ක ප්‍රමාණයක් තේ ආනයනය කර ප්‍රති අපනයනය කරන බවත් ඊට අමතරව රබර් ඇතුළු කුළුබඩු වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් අපනයනය කරන බවත් සඳහන් කළ හෙතෙම ආනයනය කිරීම වැළැක්වීම මඟින් තේ ඇතුළු සියලුම අපනයන බෝගවල මිල මට්ටම ඉහළ අගයක රඳවා ගත හැකි බව පවසයි.