බදු අඩු වුවත් මත්පැන් හා දුම්වැටි වල මිල අඩු නොවේ.

0
553
- Advertisement -

වැට් බදු සියයට 8 දක්වා අඩුකළත් එය මත්පැන් හා දුම්වැටිවල මිල අඩුවීම සඳහා හේතුවක් වී නොමැති බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව පැවැසීය.

අඩු කළ වැට් බද්ද දුම්වැටි හා මත්පැන් නිශාපාදනයේදී අය කරන නිශ්පාදන බද්දට එක්කර ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ අනුව කිසිම විටක මත්පැන් හා දුම්වැටිවල මිල අඩුවීමක් සිදුනොවන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.