ස්විස් තනාපති නිළධාරිනිගේ ජංගම දුරකථනය රජයේ රස පරීක්ෂකට භාර දෙන්නැයි නියෝග.

0
224
- Advertisement -
Share

අධිකරණය භාරයේ ඇති ස්වීස් තනාපති කාර්‍යාල නිළධාරීණි ගානියා බැනිස්ටර්ගේ ජංගම දුරටකථනය රජයේ රස පරික්ෂකට භාර දෙන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 11 =