ස්විස් තනාපති නිළධාරිනිගේ ජංගම දුරකථනය රජයේ රස පරීක්ෂකට භාර දෙන්නැයි නියෝග.

0
367
- Advertisement -

අධිකරණය භාරයේ ඇති ස්වීස් තනාපති කාර්‍යාල නිළධාරීණි ගානියා බැනිස්ටර්ගේ ජංගම දුරටකථනය රජයේ රස පරික්ෂකට භාර දෙන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =