රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ගොඩට දයාසිරි,දුමින්ද,ලසන්ත ඇතුලත් වේ.

0
1210
- Advertisement -

හෙට දිනයේදී සියලු අමාත්‍යංශ වලට අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීමට නියමිතව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග ඇති කර ගත් ගිවිසුම අනුව එම පක්ෂයට රාජ්‍ය අමාත්‍ය දූර 5ක් ලැබිය යුතු වුවද ඔවුන් වෙනුවෙන් වෙන් කොට ඇත්තෙ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දූර 3ක් පමණක් බව වාර්තා වේ.

දුමින්ද දිසානායක, දයාසිරි ජයසේකර සහ ලසන්ත අලගියවන්න එම තිදෙනායි.

පොහොට්ටු පක්ෂයේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල, ගාමිණි ලොකුගේ, සනත් නිෂාන්ත, කනක හේරත්, රොෂාන් රණසිංහ, ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, මහින්ද අබේවර්ධන යන අයටද රාජ්‍ය අමාත්‍යදූර ලැබිමට නියමිත බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.