ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ වසර 35කට පසු ශ්‍රී ලංකාවට.

0
750
- Advertisement -

2020 ලෝක විවාහක රූ රැජින ලෙස කිරුළු පළඳින්නට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ
කැරොලයින් ජූරි සමත් වුණා.

වසර 35කට පසුවයි ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනිමට සමත් වුනේ.

ඒ ඇමෙරිකාවේ ලාස්වේගාස් නුවරදී ඊයේ පැවත්වුනු අවසන් මහා තරගයේදී.