නත්තල් සමයට විශේෂ ආරක්ෂාවක්.

0
328
- Advertisement -

උත්සව සමය හේතුවෙන් දිවයින පුරා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

ත්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලීසිය ඒකාබද්ධව මෙම විශේෂ ආරක්ෂක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර ජනතාවගේ ආරක්ළුා වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ආරක්ෂක අංශවලට උපදෙස් දී ඇති බවත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

විශේෂයෙන්ම කතෝලික ජනතාව වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන ප්‍ර දේශවල ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමුකරන ලෙසද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය උපදෙස් නිකුත් කර තිබේ.