අත්අඩංගුවට පත් වන අයගේ ගෞරවය ආරක්ෂා විය යුතුයි – ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

0
379
- Advertisement -

පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ගැනීම දඬුවම් කොටසට අයත් නොවන අතර අත් අඩංගුවට ගැනීමේදී එය අදාල පුද්ගලයාගේ කීර්ති නාමයට හා සමාජ තත්වයට බලපෑමක් කරන නිසා එවැනි සිදුවීමකදී ඉතා සුපරික්ෂාකාරීව සහ දැඩිව නීතිරීති වලට අනුව ක්‍රියා කරන ලෙස පොලිස්පතිවරයා දැනුවත් කරන්නැයි ජනපති විසින් ලේකම් පී බී ජයසුන්දර වෙත දන්වා තිබෙනවා.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීමේදී එම රාජකාරිය ස්වාධීනව හා කිසිඳු බිය ගැන්වීමකින් හෝ අනුග්‍රහයකින් තොරව සිදු වන බව සහතික කර ගන්නා ලෙස ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැනුම් දෙනවා.

විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මෙන්ම වෛද්‍යවරු වැනි වෘත්තිකයන් සම්බන්ධ වන එවැනි කටයුතු වලදී පොලිසිය අත් අඩංගුවට ගන්නා පුද්ගලයාට නිසි ගෞවරවය ලබා දිය යුතු බව දැක්වෙනවා.

මේ උපදෙස් සියළුම ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් සම්බන්ධයෙන් කිසිඳු වෙනසකින් තොරව අදාල වියයුතු බවත් වෙනත් අරමුණු ඉටු කර ගැනීම උදෙසා අනිසි ලෙස භාවිතා නොකළ යුතු බවත් ජනපතිවරයාගේ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =