බදුල්ල – මහියංගණ මාර්ගයේ රිය ධාවනයේදි විමසිලිමත් වන්නැයි ඉල්ලීමක්.

0
528
- Advertisement -

බදුල්ල – මහියංගණ මාරගයේ බදුල්ල ලදුන්හිද මැද වංගුව ආසන්නයේ පස් කන්දක් නායයෑමේ අවදානමක් පවතින බැවින් විමසිලිමත්ව රිය පදවන ලෙස බදුල්ල පොලිසිය විසින් රියදුරන්ට අවවාද කරයි.

පසුගිය 06 වැනිදා රාත්‍රීයේ මේ ස්ථානයේ පිහිටි පස් කන්ද නායයෑම හේතුවෙන් වාහන ගමනාගමනය මුළුමනින්ම ඇනහිටි අතර මේ වනවිට මාර්ගයේ එක් මං තීරුවක් වාහන ගමනාගමනයට විවෘත කර තිබේ.

එහෙත් වරින් වර මාර්ගයට පස් කඩාවැටීමේ අවදානමක් පවතින බව පොලිසිය සදහන් කරනවා.