මියගිය රංජිත් සොයිසාගෙ පුටුව වරුණට.

0
685
- Advertisement -

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙ මැතිවරණ වරප්‍රසාදය හිමි වී ඇත්තෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන වරුණ ප්‍රියන්ත ලියනගේ මහතාටයි.

ඒ මියගිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් ද සොයිසාගෙන් පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු ආසනය පිරවීම සඳහා ඔහුව තෝරා පත්කරගෙන තිබෙනවා.

හිටපු මන්ත්‍රී රංජිත් ද සොයිසා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළා.