පාස්කු කොමිසමට පැමිණෙන්න රනිල් වෙනත් දිනයක් ඉල්ලයි.

0
182
- Advertisement -

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයට ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය, එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහටද අද එම පොලිස් ඒකකයට පැමිණෙන ලෙස දැනුම්දී තිබුණා.

නමුත් ඔහු කොමිෂන් සභාව වෙත ලිඛිතව දැනුම්දී ඇත්තේ අද දිනයේදි පැමිණීමට නොහැකි බවයි.

ඒ අනුව මෙම ප්‍රකාශය ලබාදීමට තමාට ලබන 31 වන දා පැමිණීමට අවසර ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපති කොමිසන් සභාවෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.