ජනපති හදිසියේම කොළඹ ජාතික රෝහලට පැමිණෙයි.

0
345
- Advertisement -
Share

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහලට.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 8 =