ගුවන්තොටුපොළේ කාගෝ අංශයේ සේවකයන්ට පෞද්ගලික මුදලින් PCR කර ගන්න කියයි.

0
202
- Advertisement -
Share
63 / 100

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ කාගෝ අංශයේ සේවකයෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති හෙයින් එය කාර්ය මණ්ඩල සේවකයන්ට පෞද්ගලික මුදලින් PCR කරගන්නා ලෙස දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව සිය පෞද්ගලික මුදලින් රුපියල් 12500ක මුදලක් ගෙවා එසේ පී.සී.ආර්. කර ගැනීමට සිදුව ඇති බව සේවකයෝ පවසති.

“අද” වෙබ් පිටුව ඇසුරෙන්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 3 =