අධික වර්ෂාවෙන් උතුරේ 2000කට අධික පිරිසක් විපතට.

0
678
- Advertisement -

උතුරු පළාතට මේ දිනවල ඇඳහැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාවන් හේතුවෙන් සාමාන්‍ය වැසියන් දෙදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විපතට පත්ව ඇති බවට ආපදාකළමනාකරන ඒකකය පවසයි.

සාමාන්‍ය වැසියන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් විපතට පත්ව ඇත්තේ මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ වන අතර මන්නාරමේ නානාට්ටාන්, මුසලී හා මඩු ප්‍රදේශයෙන් පවුල් 247කට අයත් පුද්ගලයින් 779 දෙනෙකු විපතට පත්ව ඇති බව මන්නාරම් ආපදා කළමනාකරන ඒකකය පවසයි.

එමෙන්ම කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ කණ්ඩාවලෙයි, කට්ටෙයිකාඩු, පරන්තන්, පිරමන්තනාරු, ආදා ප්‍රදේශයන්හි වැසියන් 200කට අධික ප්‍රමාණයක් විපතට පත්ව ඇති බවටත් නිවාස හෝ වෙනත් හානි වාර්තා වි නොමැති බවටද කිලිනොච්චිය ආපදාකළමනාකරන ඒකකය පවසයි.

මේ අතර යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේද පුන්කුඩතිව්, මරදන්කේනි, ස්නදිලිපායි, නෙඩුන්තීවු ආදි ප්‍රදේශයන්ට පසුගිය දින තුනක කාලයක් පුරාවට ඇඳහැලුණු වර්ෂාව හේතුවෙන් වැසියන් සියයකට ආසන්න පිරිසක් ආපදාවට ලක්ව සිටින අතරම නිවාස 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට අර්ධ හානි සිදුව ඇති බවටද වාර්තා වෙයි.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේද නන්දිකඩාල් කලපුව අවට හා මුල්ලියාවලෙයි , පුදුකුඩිඉරිප්පු ආදි ප්‍රදේශයන්හි වැසියන් දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආපදාවන්ට ලක්වී ඇති බවටද වාර්තා වන අතර විපතට පත් සියලුම වැසියන් වෙනුවෙන් පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩ සහන සැලසීමට පියවර ගෙන ඇති බවටද උතුරේ දිසාපතිවරුන් හා ආපදාකළමනාකරන ඒකකයන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියි.