අද සිට බස් රථවල ඇසෙන ඝෝෂාකාරී සංගීතය තහනම්.

0
489
- Advertisement -

අද (01) සිට බස් රථවල ඝෝෂාකාරී සංගීත ප්‍රචාරණය තහනම් බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ ඝෝෂාකාරී ගීත වාදනය වෙනුවට සුබාවිත ගීත දහසක් ඇතුළත් සංයුක්ත තැටි බස් රථවලට බෙදාහැරීමට කටයුතු කරන බවයි.

බස් රථවල ඝෝෂාකාරී ලෙස ගීත හා වීඩියෝ පට වාදනය කරන්නේ නම් 1955 ක්‍ෂණික දුරකථන අංකයට පැමිණිලි කරන ලෙස මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගී ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 1 =