එස්.බී ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ලෙස වැඩ භාර ගනියි.

0
594
- Advertisement -

අමාත්‍ය එස්. බී දිසානායක අද දිනයේ ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ලෙස වැඩ භාර ගනියි.

ඔහු වැඩ භාර ගැනිමේ කටයුතු වලින් අනතුරුව මෙසෙ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වුවා.

“මහා සංඝරත්නයත්, සිංහල ජනතාවත් පොදුජන පෙරමුණ වටා එකතු වූ බව සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සංඝරත්නය පසු පස යමින් අපිට අති විශාල ජයග්‍රණයක් ලබා ගත්තා”

මම විශ්වාස කරන්නෙ මෙම ජයග්‍රහණයෙන් පසු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඔහුගෙ දැක්ම, ඔහුගෙ දර්ශණය සහ ඔහු පොරොන්දු වෙච්ච කාරණයන් ඉෂ්ඨ කරලා මේ රටටත්, ලෝකයටත් ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්නමින් මේ රට ඉදිරියට ගෙන යන බවයි.” ඔහු මාධ්‍ය හමුවේ පවසා සිටියේ.