අනවශ්‍ය වෛරසයන්ට ලංකාව ගොදුරු නොවිය යුතුයි – නාමල් රාජපක්ෂ.

0
306
- Advertisement -
Share

නව කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන වැරදි තොරතුරු මෙන්ම ඒ සඳහා අනවශ්‍ය ලෙස භීතියට පත්වීමට දැනට එය වැළැක්වීම සඳහා ගෙන ඇති පියවර තවදුරටත් සංකීර්ණ කරනු ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එසේම මහජනතාව තුළ භීතියක් ඇති කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අනවශ්‍ය ප්‍රචාරයන්ට ලංකාව ගොදුරු නොවිය යුතු බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

අදට අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු දෙනාගේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව බලධාරීන්ගේ ප්‍රමුඛතාව බවයි.

“ශ්‍රී ලංකාවේ බලධාරීන් සියලු දෙනාගේ සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව එහි ප්‍රමුඛතාවය ලෙස සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙනවා. වැරදි තොරතුරු සහ අනවශ්‍ය ලෙස භීතියට පත්වීම දැනට ක්‍රියාත්මක කර ඇති පියවර සංකීර්ණ කරනවා.  මහජනතාව භීතිකාවක් ඇති කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති කොරෝනා වෛරස් අනවශ්‍ය ප්‍රචාරයට ශ්‍රී ලංකාව ගොදුරු නොවිය යුතුයි.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three − 2 =