“පොඩි ලැසි” ගේ ගෝයලයෙකු වන “කුඩු රංග” අත්අඩංගුවට

0
570
- Advertisement -

පොඩි ලැසිගේ ගෝලයෙකු වන කුඩු රංග ටී-56 යේ ගිණි අවි එකක්, ටී-කටස් දෙකක්, ඊ,එම්,ඒ උණ්ඩ 100ක්. ගෑස් බෝම්බ දෙකක් සහ අත් බෝම්බයක් සමග අම්බලන්ගොඩදි එස්.ටී.එෆ් අත්අඩංගුවට.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 3 =