සිංග්ප්පුරුවේ වැඩවසන කරදෙටියන ගුණරතන නාහිමියන් විසින් මෙරටට අවශ්‍ය මුඛ ආවරණ තොගයක් එවයි.

0
388
- Advertisement -

සිංගපූරුවේ මහා කරුණා බෞද්ධ සංගමයේ අනුශාසක ආචාර්ය විසින් කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් මෙරට ජනතාවට අවශ්‍ය මෙරටට එවීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

සිංගප්පූරුවේ මහා කරුණා බෞද්ධ සංගමයේ සාමාජිකයින් විසින් අදාළ මුඛ ආවරණ ගුවන් තොටුපොළ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ලබාදි තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × three =