පාස්කු ප්‍රහාර කොමිෂම මට විශ්වාසයි – කාදිනල් හිමි

0
663
- Advertisement -

පාස්කු ප්‍රහාරය සොයා බලා වාර්තා කිරිම සඳහා පත්කර ඇති ජනපති කොමිෂම විශ්වාස කරන බව කාදිනල් හිමිපාණෝ සඳහන් කරති.

එම කොමිෂම හමුවේ සාකෂි දීමෙන් අනතුරුව උන්වහන්සේ මේ බව දැනුම් දුන්හ. මෙම කොමිෂම හිටපු ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත්කළ අතර වත්මන් ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කොමිෂමේ සාමාජිකයන් හමුවෙමින් පැවැසුවේ කොමිෂමට උපරිම පහසුකම් දෙන බවයි.

“අපේ සාක්ෂිය ඉදිරිපත්කරලා අපිට කියන්න තිබුණ දේවල් කිව්වා. කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා හා අනිත් අය සමග අපි දන්න කරුණු බෙදා ගත්තා.

කොමිෂන් සභාව අනිත් සියලු දෙනාගෙන්ම ප්‍රශ්න කරලා හෙයලා බලලා වාර්තාවත් ඉදිරිපත් කරයි.

කොමිෂම නිර්දේශ කරාවි. ඒවා රටේ නායකයන් ක්‍රියාත්මක කරවි. මම විශ්වාස කරනවා කොමිෂන් සභාව අවංකයි. ඒ අයගේ වැඩටික කරාවි කියා විශ්වාස කරාවි.”