‘ඒක ජාතිවාදී වැඩක්’ පවසමින් හැටන් චිත්‍ර මකා දමයි.

0
875
- Advertisement -

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන නගර අලංකරණ වැඩසටහනට සමගාමිව හැටන් නගරයේ චිත්‍ර ඇද තිබුණි.

නමුත් එයට ඉහලින් පිහිටි මුරපොලේ සිංහලෙන් ලියා තිබු වැකිය කිසියම් පිරිසක් සුදු අලේප කර වසා දමා ඇති බව දක්නට ලැබෙනවා.

එහි ලියා තිබුනේ “මේ පොලොතලය අනර්ග වස්තුවක් වෙයි .අප එය රැකගනිමු ‘යනුවෙන් සඳහන් කර තිබු පාලකයේ මෙලෙස සුදු ගා වසාදමා තිබෙනවා.

මේ අතර සමාජ මාධ්‍ය වල දක්වා ඇත්තේ “හැටන් නගරයේ සිංහලෙන් පමණක් කිසිම දෙයක් බැ ,ඒක ජාතිවාදී වැඩක්, ” යනුවෙන් පවසා මෙම සියලු සිංහල වදන් මකා දමා ඇති බවයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − 1 =