බදුලු ඔයෙන් අත් බෝමබයක් හමුවෙයි.

0
397
- Advertisement -
Share

බදුල්ල හංවැල්ල උයන් වත්ත ප‍්‍රදේශයෙන් බැස යන බදුලූ ඔයේ තිබියදී අත් බෝම්බයක් අද (16) දින දහවල් හමුව තිබේ.

ප‍්‍රදේශවාසියෙක් දිය නෑම සඳහා මෙම ස්ථානයෙන් බදුලූ ඔයට බැස ඇති අවස්ථාවේදී මෙම අත් බෝම්බය දැක ඇති අතර පසුව බදුල්ල පොලීසියේ නිළදාරීන් දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව එම ස්ථානයට පැමිණි බදුල්ල පොලීසියේ නිළදාරීන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

බෝම්බය තිබුණු ස්ථානය ප‍්‍රදේශවාසීන් දෛනිකව දිය නෑමට භාවිතා කරන ස්ථානයක් බවයි ප‍්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

වැඩිදුර පරීක්ෂණ බදුල්ල පොලීසිය විසින් සිදු කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =