බෞද්ධ ජනතාවට මෙන්ම මුස්ලිම් හා දෙමළ ජනතාවටත් ආරක්ෂාව හා රැකවරණය දෙනවා – නිමල් සිරිපාලද සිල්වා.

0
410
- Advertisement -

මේ රජය, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිංහල බෞද්ධ ජනතාවට මෙන්ම මුස්ලිම් හා දෙමළ ජනතාවටත් ආරක්ෂාව හා රැකවරණය ලබා දෙන බවත් යළිත් බෝම්බ පිපිරිමක් සිදු නොවන බවත් අධිකරණ මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ බදුල්ල වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − seven =