දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක සංඛ්‍යා ලැයිස්තුව.

0
3596
- Advertisement -

දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාමයෝජනා පත්‍රයට ඇතුළත් කළ යුතු අපේක්ෂක සංඛ්‍යාව සඳහන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක විසින් පෙරේදා (03 වැනිදා) මධ්‍යම රාත්‍රියේදී නිකුත් කර ඇත.

ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක අනුව නාමයෝජනා පත්‍රයකට ඇතුළත් විය යුතු අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව මෙසේය.

 1. කොළඹ-22
 2. ගම්පහ-21
 3. කළුතර-13
 4. මහනුවර-15
 5. මාතලේ-08
 6. නුවරඑළිය-11
 7. ගාල්ල-12
 8. මාතර-10
 9. හම්බන්තොට-10
 10. යාපනය-10
 11. වන්නි-09
 12. මඩකලපුව-08
 13. දිගාමඩුල්ල-10
 14. ත්‍රිකුණාමලය-07
 15. කුරුණෑගල-18
 16. පුත්තලම-11
 17. අනුරාධපුරය-12
 18. පොළොන්නරුව-08
 19. බදුල්ල-12
 20. මොණරාගල-09
 21. රත්නපුර-14
 22. කෑගල්ල-12

එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් පරිදි ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක අනුව තෝරාපත්කර ගන්නා මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාව මෙසේය.

 1. කොළඹ-19
 2. ගම්පහ-18
 3. කළුතර-10
 4. මහනුවර-12
 5. මාතලේ-05
 6. නුවරඑළිය-08
 7. ගාල්ල-09
 8. මාතර-07
 9. හම්බන්තොට-07
 10. යාපනය-07
 11. වන්නි-06
 12. මඩකලපුව-05
 13. දිගාමඩුල්ල-07
 14. ත්‍රිකුණාමලය-04
 15. කුරුණෑගල-15
 16. පුත්තලම-08
 17. අනුරාධපුරය-09
 18. පොළොන්නරුව-05
 19. බදුල්ල-09
 20. මොණරාගල-06
 21. රත්නපුර-11
 22. කෑගල්ල-09

2019 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අනුව මෙවර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් අඩුවී එය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට එකතුවී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =