එක්සත් ජාතික පක්ෂ නෝබට් නොරියස්ගෙ මහතාගෙ මන්ත්‍රීධූරය අහෝසි වී ඇත.

0
541
- Advertisement -

කොළඹ මහ නගර සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් වූ නෝබට් නොරියස් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මන්ත්‍රීධුරය අහෝසි වී තිබේ.

ඒ ඔහුගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකත්වය අවසන් කර ඇති හෙයිනි.

ඒ අනුව ඔහුගේ සභික ධුරය ඔහු විසින් අතහැර ඇති බව සඳහන් කරමින් කොළඹ නගර සභාවේ තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + 20 =