ප්‍රසාද දීමනා ඉල්ලා ලංගමය අගමැතිට ලියයි.

0
400
- Advertisement -

ප්‍රසාද දීමනා වශයෙන් රුපියල් 15 000.00 ක් හා සේවක දරු පාසල් උපකරණ ගැනීම සඳහා වැටුපෙන් අයකර ගැනිමේ පදනම මත රුපියල් 15 000.00 ණයක් වශයෙන් මෙම ආධාර මුදල ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය සඳහන් කරයි.

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගෙන් මෙබඳු ඉල්ලීමක් පසුගිය වසරේදී කළැයි ඒ අනුව 2018 වර්ෂයේ දී ප්‍රසාද දිමනා වශයෙන් රුපියල් 13,500.00 ක් ද සේවක දරුවන්ට පාසල් උපකරණ ගැනීම සඳහා රුපියල් 10,000.00 ක් ද වශයෙන් රුපියල් 23,500.00ක මුදලක් ශ්‍රී ලංගම සේවකයින්ට ලබාගැනීමට හැකි වී යැයි ද එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

එහෙත් මේ වනවිට ජීවන වියදම අධික ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති නිසාත් පාසල් උපකරණවල මිල ද ඉහළ ගොස් ඇති නිසාත් මෙසේ රුපියල් 30,000.00 ක සහනාධාරයක් ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය වැඩිදුරටත් එම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.

ලිපියේ පිටපතක් ප්‍රවාහන ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතාට ද යොමු කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + seventeen =