වැරදීමකින් දේශපාලන කොමිසමට පැමිණි රාජිත සේනාරත්නව නැවත හරවා යවයි.

0
273
- Advertisement -

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක කොමිසමට සිදුකළ පැමිණිල්ලකට අදාළව සාක්ෂි ලබාදීම සදහා මංගල සමරවීර, මලික් සමරවික්‍රම සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් අද දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බැලෙන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණියා.

මේ අතර මෙම කොමිසන් සභාව හමුවේ ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න වැරදීමකින් එම කොමිසම වෙත අද පැමිණ ඇත.

පසුව ඔහුව නැවත හරවා යැවීමට කොමිසන් සභාවේ නිලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.