කවුඩුල්ල ජලාශය පහළ සිටින ජනතාවට විමසිලිමත්ව සිටින ලෙසට ඉල්ලීමක්.

0
469
- Advertisement -

කවුඩුල්ල ජලාශයේ වාන්දොරටු 2ක් විවෘත කිරිමට නියමිතව ඇති හෙයින් ජලාශය පහළ සිටින ජනතාවට විමසිලිමත් වන්නැයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − twelve =