තවත් ආසාදිතයන් 8ක් හදුනා ගැනේ.

0
536
- Advertisement -

කොරෝනා අසාදිතයන් අට දෙනෙකු අද මෙරටින් හදුනාගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව දැනට වාර්තා වී ඇති මුලු ආසාදිතයන් ගණන 49කි.