31 වන දා සංචරණ සීමා ලිහිල් කරනවාද නැද්ද? තීරණය අද..!

0
257
- Advertisement -

31 වන දා සංචරණ සීමා ලිහිල් කරනවාද නැද්ද?
තීරණය අද..!


31 වන දා සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට නියමිතව තිබුණද, පසුව වාර්තා වූ වේ, දැනට පනවා තිබෙන සංචරණ සීමා පැනවීම ජූනි මාසයේ 07 වන දා අළුයම දක්වා ම අඛණ්ඩව කි‍්‍රයාත්මක වන බවයි.

කෙසේ වෙතත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් රජය මෙතෙක් අවසන් තීරණයක් ගෙන නැති බව පැවසේ.
දැනට පනවා ඇති සංචරණ සීමාව 31 වන දා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය අද දිනයේ ගැනීමට නියමිත බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =