24 ඇලඩින් එනවා…!

0
868
- Advertisement -

”ඇලඩින්,” 2019 මාර්තු මාසයේ 24 වන දා සිට තිරගත වීමට නියමිත සිනමාපටයක්.
මීට පෙරත්, මේ නමින්ම ”ඇලඩින්” චිත‍්‍රපටය නිර්මාණය වුණා. ඒ, 1992 දී. 92 දී නිර්මාණය වුණේ ඇලඩින් ඇනිමේෂන් මූවී එකක්. ඒ චිත‍්‍රපටියට වගේම මාර්තු මාසේ 24 වෙනිදා සිට තිරගත වීමට නියමිත ඇලඩින් චිත‍්‍රපටයටත් පසුබිම් වෙන්නෙ අරාබි නිසොල්ලාසයේ තියෙන අපි අහලා තියෙන ඇලඩින් කතාවමයි. මේ වතාවේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ සංගීතමය ඇලඩින් චිත‍්‍රපටයක්. පහතින් චිත‍්‍රපටයේ පූර්ව ප‍්‍රචාරක පටය නරඹන්න පුලූවන්.