225 න් වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ 10 ක් පමණයි..!

0
671
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරු 225 දෙනා අතරෙන්, 2019 වසර සඳහා වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශ ලබා දී ඇත්තේ මන්ත‍්‍රීවරු දහ දෙනෙකු පමණි.

වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශ ලබා දී තිබෙන මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත දැක්වේ.

ආශුබෝධ මාරසිංහ.

හර්ෂ ද සිල්වා.

විමලවීර දිසානායක.

තාරක බාලසූරිය.

වාසුදේව නානායක්කාර.

එම්.ඒ. සුමන්තිරන්.

විදුර වික‍්‍රමනායක.

ඉරාන් වික‍්‍රමරත්න.

රන්ජන් රාමනායක.

සයීද් අලි සාහීර් මවුලානා.

අදාල මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප‍්‍රකාශ www.tisrilanka.org/mpassets යන දිගුවට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකි ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 16 =