“2021 දී රුපියල් බිලියන 2900 ක් ණයට ගන්න සූදානම්. චීනයෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 700 ක්.” අජිත් නිවාඞ් කබ්රාල්.

1
568
- Advertisement -

“2021 දී රුපියල් බිලියන 2900 ක් ණයට ගන්න සූදානම්.
චීනයෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 700 ක්.”
අජිත් නිවාඞ් කබ්රාල්.

ශ්‍රී ලංකා රජය 2021 වර්ෂයේදී රුපියල් බිලියන දෙදහස් නවසියයක ණය මුදලක් දේශීය සහ විදේශීය මූල්‍ය ආයතනවලින් ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇත.

ලබන මාසයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ (අයවැය) මෙම ණය ඉලක්කය සඳහන් කර තිබේ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව ලබන වර්ෂයේදී (2021) ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 4.5ක් ණය වාරික වශයෙන් ආපසු ගෙවිය යුතුව ඇත. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසන්නේ ලබන වසරේ ණය වාරික ආපසු ගෙවීම සඳහා රජය සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි.

ඒ සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ඉන්දියානු SWAPණය පහසුකම, සුරැකුම්පත් හා බැඳුම් කර ආයෝජන මෙන්ම චීනයෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 700ක් මූල්‍ය පහසුකමක් ලබා ගැනීමට අවධානය යොමු කර ඇතැයි රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පවසන ආකාරයට චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 700ක මෙම මූල්‍ය පහසුකම ලබා ගැනීමට සූදානම් වන්නේ ‘සින්ඩිකේටඩ්’ ණය පහසුකමක් ලෙසිනි. රටක් හෝ ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් කණ්ඩායමක් එක්ව මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම මෙම ක්‍රමයේදී සිදු කෙරෙන අතර එහිදී ස්ථාවර අරමුදලක්, උපරිම සීමාවකට යටත් ණය පහසුකමක් හෝ ක්‍රම දෙකම එක්ව මෙම මූල්‍ය පහසුකම සැපයීම සිදු කෙරෙයි.

•නයන තරංග ගමගේ / Aruna E Paper

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =