“2021 දී මත්ස්‍ය පැටවුන් මිලියන 18 ක් අනුරාධපුරයේ වැව්වෙත මුදා හරිනවා.” රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර

0
101
- Advertisement -
Share
9 / 100

“2021 දී මත්ස්‍ය පැටවුන් මිලියන 18 ක්
අනුරාධපුරයේ වැව්වෙත මුදා හරිනවා.”
රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර

2021 දී, අනුරාධපුර දිව්ත‍්‍රික්කයේ හදුනාගත් වැව් 37ක් වෙත, මිරිදිය මත්ස්‍ය‍ පැටවුන් මිලියන 18ක් මුදා හරින බව, ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර පවසයි.

ඊට අමතරව, මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන ධීවරයන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සදහා රාජ්‍ය බැංකු සමග සාකච්ඡුා කොට, ණය පහසුකම් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට ද අමාත්‍යවරයා සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 3 =