2021 ජනවාරි පළමුවැනි දා නම්, අළුත් නායකයා නම් කරනවාමයි. එජාප නීති ලේකම් කියයි.

0
297
- Advertisement -

2021 ජනවාරි පළමුවැනි දා නම්,
අළුත් නායකයා නම් කරනවාමයි.
එජාප නීති ලේකම් කියයි.

2021 ජනවාරි මාසයේ පළමුවැනි දා, ස්ථිර වශයෙන් ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නව නායකයෙකු පත් කරන බව, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නීති ලේකම් නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා පවසයි.

මේ වන විට, පුරප්පාඩුව පවතින එජාප නියෝජ්‍ය නායක ධූරය, ඉක්මනින්ම පිරවීමට පක්ෂය අපේක්ෂා කරන බවද ඔහු පවසයි.

එසේ නියෝජ්‍ය නායකත්වයට පත්වන පුද්ගලයා, 2021 ජනවාරි මාසයේ පළමු වැනි දා සිට නායකත්වයට පත් වන බව ඔහු පවසයි.

සදුදා දිනයේ එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය රැස්වන අතර, එහිදී, නියෝජ්‍ය නායකධූරය සදහා අයෙකු නම් කිරීම සිදුවන බවද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 3 =