2020 විරැකියා අනුපාතය 5.8% දක්වා ඉහළට.

0
328
- Advertisement -

2020 විරැකියා අනුපාතය
5.8% දක්වා ඉහළට.

2020 වසරේ අවසාන කාර්තුවේ දී ශ‍්‍රී ලංකාවේ විරැුකියා අනුපාතය 5.8% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කර තිබෙන නවතම වාර්තා වේ සදහන් වන බව පැවසේ.

මහබැංකු පුරෝකථනයන්ට අනුව, 2020 වසර අවසානය වන විට, ශ‍්‍රී ලංකාවේ රැකියාවිරහිත ජනගහනය, 451,000 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − two =