2020 වසරේ හොඳම සංචාරක ගමනන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් වෙයි

0
487
- Advertisement -

එංගලන්තයෙ The  Sunday Times පුවත් සේවය මගින් මේ වසරේදී ලෝකයේ හොඳම සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කර තිබේ.

ඔවුන් තෝරා ගත් රටවල් විස්සක් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව පළමු ස්ථානයට නම් කර තිබේ.

ada.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =