2015 දී සහරාන් වැඩ කලේ මෛත‍්‍රී දිනවන්න

0
1311
- Advertisement -


2015 වසරේ දී තමන් වැඩ කළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජයග‍්‍රහණය කරවීමට බවත්, සහරාන් වැඩ කළේ මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දිනවීමට බවත් හිස්බුල්ලා මහතා පවසයි. සහරාන් සතුව ඡුන්ද දෙදහසත් තුන්දහසත් අතර ප‍්‍රමාණයක් තිබුණු බවත්, ඒ ප‍්‍රමාණය සාපේක්ෂව බැලූ විට විශාල ඡන්ද ප‍්‍රමාණයක් බවත් හිස්බුල්ලා මහතා ප‍්‍රකාශ කරයි.