20 ට එරෙහිව නීතීඥ සංගමයත් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යයි.

0
537
- Advertisement -

20 ට එරෙහිව නීතීඥ සංගමයත් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යයි.


විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව, නීතීඥ සංගමයද අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

විසිවන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සදහා නීතීඥ සංගමය මගින් කමිටුවක් පත් කළ අතර, එම කමිටුවේ නිගමනය වී ඇත්තේ, විසිවන සංශෝධනයේ බොහෝ වගන්ති දෝෂ සහිත බවයි.

20 වන සංශෝධනය මගින් ජනාධිපතිවරයාට මුක්තිය ලබා දී තිබීම සහ උපරිමාධිකරණ සදහා සියළු විනිසුරුවරු පත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිට හිමිවීම ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් නීතීඥ සංගමය ඔවුන්ගේ විරෝධය පළ කර තිබේ.

එමෙන්ම, විසිවන සංශෝධනය සම්මත වුවහොත්, පාර්ලිමේන්තුව කිසිදු බලයක් නැති ආයතනයක් බවට පත් වන බව ද ඔවුන්ගේ අදහසයි.

මේ සියළු කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, අද දිනයේ දී, විස්සට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනු කරන බව නීතීඥ සංගමය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 11 =