“19 ට අත උස්සා විස්සටත් අත ඉස්සීම ආත්මගරුත්වයට, දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියට හා හෘදය සාක්ෂියට නොගැලපෙන දෙයකි.” මෛත්‍රීපාල සිරිසේන.

0
591
- Advertisement -

19 ට අත උස්සා විස්සටත් අත ඉස්සීම
ආත්මගරුත්වයට, දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියට හා
හෘදය සාක්ෂියට නොගැලපෙන දෙයකි.”
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන.

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, විසිවන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව හො විපක්ෂව ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියේ ය.

තමන් ඊට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ නොකිරීමේ හේතුව, හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින්, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට පහත ලිපිය යොමු කරමින් කරුණු දක්වා තිබේ.

2020/10/20
අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා,
ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.

20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධවයි.

මා ජනාධිපතිවරයා ලෙස ධූරය දැරපු කාලය තුළදී පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන ලද 19වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මාගේ නායකත්වයෙන් සිදුවූවකි.

එහි මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව යහපත් දේවල් බොහොමයක් අඩංගු වී තිබුණි.

 එය අවභාවිතා කරමින් දූෂිත කරනු ලැබුවේ මාගේ රජගේ අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසිනි.

මා ජනාධිපතිවරයා ලෙස සිටින අවස්ථාවේදී මාගේ නායකත්වයෙන් සිදුවූ 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව තුළ මා විසින් ඡන්දය භාවිතා කිරීම මාගේ ආත්ම ගරුත්වයට සහ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියට මෙන්ම හෘද සාක්ෂියට අනුව නොගැලපෙන දෙයකි.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා විදිහට මා පෞද්ගලිකව මුහුණ දෙන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගන්නා මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන
6 වෙනි විධායක ජනාධිපති

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 2 =