17 වෙනිදා සිට 20 වෙනිදා දක්වා සියලුම සුරා සැල් වසා තැබෙ.

0
544
- Advertisement -

එළබෙන වෙසක් උත්සවය හේතුවෙන් 17 වෙනිදා සිට 20 වෙනිදා දක්වා දිවයිනේ සියලුම සුරා සැල් වසා තැබෙ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − one =