“14 වන දා ඉවත් කිරීමට තිබුණු සංචරණ සීමා 21 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත්තේ වැරදි සහගත තොරතුරු හේතුවෙනි.” ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය.

0
560
- Advertisement -

“14 වන දා ඉවත් කිරීමට තිබුණු සංචරණ සීමා
21 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත්තේ වැරදි සහගත තොරතුරු හේතුවෙනි.”
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය.


පසුගිය 14 වන දා ඉවත් කිරීමට නියමිතව තිබුණු සංචරණ සීමා, එළැඹෙන සදුදා දිනය දක්වා දීර්ඝ කිරීම සිදුව ඇත්තේ, කොරෝනා මරණ සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු වැරදිසහගත තොරතුරු නිසා යැයි, ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වාර්තා කර තිබේ.

ජූනි 14 වන දා සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමට නියමිතව තිබිය දී ජූනි 11 වන දා කොරෝනා මරණ 101 සිදුව ඇති බවට වාර්තා විය.

එය වැරදි තොරතුරක් බවත්, එදින සැබැවින්ම වාර්තා වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 15 ක් පමණක් බව ද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මෙම කරුණු පැහැදිලි කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කර තිබෙන නිවේදනය පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + five =