13 වන කොරෝනා මරණය නිළ වශයෙන් වාර්තා කරයි.

0
296
- Advertisement -

13 වන කොරෝනා මරණය නිළ වශයෙන් වාර්තා කරයි.

අද පස්වරුවේ, හලාවත මූලික රෝහලේ දී මියගිය පුද්ගලයා, කෝවිඞ් 19 ආසාදිතයෙකු බව රජය නිල වශයෙන් තහවුරු කරයි.