13වැනි සියවසට අයත් බවට සැළකිය හැකි ගණදෙවි පිළිමයක් හා පුරාවස්තු රැසක් මන්නාරමෙන් හමු වෙයි

0
1224
- Advertisement -

මන්නාරම කුරුන්දන්කුලම් වැව අසළ පිහිටි ගණදෙවි කෝවිල් භූමියේ සිදුකරන කැනීම් තුළින් 13 වැනි සියවසට අයත් බවට සැළකිය හැකි ගණදෙවි පිළිමයක් හා පුරාවස්තු රැසක් හමු වු බව යාපනය විශ්වවිද්‍යාල පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය පවසනවා.

යාපනය විශ්වවිද්‍යාල පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය පැවසුවේ කුරුන්දන්කුලම් වැව අසල පිහිටි ගණදෙවි කෝවිල සම්බන්ධයෙන් යාපනය පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය සමඟ ඒකාබද්ධව සිදුකරන කැනීමක් තුළින් අදාළ නටඹුන් හමුවු බවයි.

කැනීම් වල දී හමු වූ ගණදෙවි පිළිමය යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යන අංශයේ මහාචාර්ය පරම් පුෂ්පරත්න විසින් පරික්ෂාවකට භාජනය කොට ඇති අතර මහචාර්යවරයා අදාළ පිළිමය 13 වන සියවස දක්වා ඉපැරණි ඉතිහාසයක් ඇති බවට සැක පළ කරන බවට අදහස් දක්වා තිබෙනවා.

සොයාගත් ඝණ දෙවි පිළිමය හා අනෙකුත් පුරාවිද්‍යා නටඹුන්හි නිශ්චිත කාල නිර්ණයක් සිදුකොට නොමැති අතර, අදාළ පුරාවස්තු කාබන් පරීක්ෂාවකට යොමුකොට නිශ්චිත කාල නීර්ණයක් ලබාගැනීමට නියමිත බව ද යාපනය පුරාවිද්‍ය කාර්යාල නිළධාරීන් සඳහන් කර සිටියා.