‍ෆුල්ෆේස් පළඳින යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට

0
895
- Advertisement -

‍ෆුල්ෆේස් නැති නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුණ ආවරණය වන පරිදි හිස්වැසුම් පළඳින යතුරුපැදිකරුවන් හදිසි නීතිය යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව නීතිපතිවරයා වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක රජයේ අධිනීතීඥ නිෂාරා ජයරත්න මෙනවිය පැවසුවේ එවැනි යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරිය හැකි බවට නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත දැනුම් දී ඇති බවයි.