‍රංජන් සමග දුරකථන සංවාද වල නිරත වුනු විණිසුරු පද්මිණි කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට.

0
419
- Advertisement -

හිටපු විනිසුරු පද්මිණි රනවක ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට පැමිණියා.

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතකර සිටින පා.ම. රංජන් රාමනායක හා පැවැත්වූ  බව කියන දුරකථන සංවාද සම්බන්ධයෙන් ඇගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට නියමිත වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × two =